0912232334

Home / Kỹ năng thuyết trình (page 2)

Kỹ năng thuyết trình

LÀM SAO ĐỂ THUYẾT PHỤC SẾP

  Việc đưa một ý tưởng mới và thực hiện luôn là một công việc đầy khó khăn và thử thách trong một tổ chức, công ty bởi nhiều lý do. Một trong những rào cản lớn nhất đó là bức tường mang tên “sếp”.Vậy làm thế nào để đánh ...

Read More »