0912232334

Home / Tin đào tạo (page 2)

Tin đào tạo

Hoạt động đào tạo và khai giảng khóa học thuyết trình tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa, hàng tháng tổ chức 2 lần tại Hà Nội và TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY IPIX

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, Công ty IPIX tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Truyền Lửa và Tạo Động Lực dành cho tất cả các Quản Lý và Nhân Viên của Công ty

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH LẦN 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH LẦN 2 Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa ...

Read More »