0912232334

Home / Tin đào tạo (page 6)

Tin đào tạo

Hoạt động đào tạo và khai giảng khóa học thuyết trình tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa, hàng tháng tổ chức 2 lần tại Hà Nội và TP.HCM

Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội

Ngày 24 tháng 01 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương Trình Đào Tạo ” Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp ” cho toàn thể các Học Viên tại khu vực phía Bắc.   Một số hình ...

Read More »

Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCM

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình ”  dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực phía Nam.   Một số hình ảnh từ Chương trình : [Best_Wordpress_Gallery ...

Read More »

Chương trình Đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình” cho Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Lào Cai

Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 02 năm 2015 tại Thành Phố Lào Cai, Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Lào Cai phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho ...

Read More »

Đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Trình Bày cho Cán Bộ Quản Lý của Ngân Hàng Bắc Á

Ngày 22 tháng 03 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Trình Bày cho các Anh Chị Cán Bộ Quản Lý của Ngân Hàng Bắc Á.   Một số hình ảnh từ Chương trình : [Best_Wordpress_Gallery ...

Read More »

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình từ ngày 06/04 – 10/04 tại Hà Nội

  Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 04 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực phía Bắc Một số hình ảnh ...

Read More »

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho Bộ Phận chủ chốt của Công Ty Evergreen

Ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty Evergreen đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho một số Bộ Phận chủ chốt của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên ...

Read More »

Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục ngày 20/04 – 23/04 tại TPHCM

Ngày 20 đến ngày 23 tháng 04 năm 2015 tại TP.Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình bày thuyết phục ” dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực phía Nam Một ...

Read More »