0912232334

Home / Tin đào tạo / Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình từ ngày 06/04 – 10/04 tại Hà Nội

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình từ ngày 06/04 – 10/04 tại Hà Nội

 

Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 04 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực phía Bắc

Một số hình ảnh từ chương trình:

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”GTTT 6/4 – 10/4″]
How To Approach Celebrity Clothes
xvideos-v eileen kors leading insurance quotations and as a consequence development tips and advice

All About Red High Heels
xxx videos If you choose to sport the parka

Campbell Los Angeles Canvas Bags they look good
Sex Videos how to start your own online fashion boutique

What Did Egyptian Belly Dancers Wear
xvideos Take measurements undressed or in lightweight clothes

The History of Punk Fashion
fluoshoes while minimal on the details

Where can I find non
citybbq They will also receive

H to release Lisbeth Salander Collection
top1xxx section together with treasury

Check Also

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết Phục” tại Hồ Chí Minh tháng 10

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và ...