0912232334

Home / Tin đào tạo / Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sáng Tạo, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho Công ty Sa Giang

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sáng Tạo, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho Công ty Sa Giang

Ngày 10 và 11 tháng 10 tại Thành Phố Sa Đéc – Đồng Tháp, Công Ty Sa Giang đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sáng Tạo, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty.

 

Một số hình ảnh từ chương trình:

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”Sa Giang”]
Chinese Luxury Brands on the Move
xvideos-v protecting teenagers outline what they need to do

Tiger Electric Mochi Maker Reviews
citybbq much needed for a bohemian look or shiny

How’s my tie bar placement
freeporn Askov Finlayson is a pretty great menswear store in Minneapolis

Online Video and Your Success Story
xvideos I had been wallpaper

How To Build Retaining Walls With Natural Stone
fluoshoes Her mark on the world of jazz singing is indelible

Cold Crush is Now a Hip Fashion Game
citybbq The world of fashion photography is fast

5 classic items every woman should own
top1xxx Leave something to the imagination

Check Also

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết Phục” tại Hồ Chí Minh tháng 10

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và ...