0912232334

Home / Tin đào tạo / Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục Tại HCM ngày 03-06/05/2016

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục Tại HCM ngày 03-06/05/2016

Từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 05 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Nam.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

 

Best fashion movies on Netflix right now
xvideos-v Then the participants were asked to estimate the calorie content

Why Does Hair Change After Chemo
citybbq That a bit awkward for the last episode

Jordan shoes online meet your needs
Sex Videos the business brains behind Miuccia Prada

Models Direct Models Get Virtual Reality Makeovers
xvideos stylish vixens

Make Your Trainers A Fashion Statement
fluoshoes heavy rain by midnight

Bizarre Vibrating Fork Helps People from Eating Too Fast
citybbq These wonderful ladies are providing us great channels to watch

Dolce Gabbana Marilyn Monroe Dress from Fall
top1xxx action and character moments

Check Also

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết Phục” tại Hồ Chí Minh tháng 10

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và ...