0912232334

Home / Tin đào tạo / Khóa học Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại TPHCM

Khóa học Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại TPHCM

Song song với các khóa học kỹ năng mềm tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 16 / 06 / 2014 tại TP.HCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho các Học viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Bùi Đỗ Nguyên
 
Một số hình ảnh từ Chương trình :
[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”gttt 16/6/14″]
Art as the Visual Imagination
xvideos-v uncool kids still get singled out

How to Become Freelance Photography
xxx videos Whether the designs are

True Religion Apparel’s CEO Discusses Q4 2012 Results
Sex Videos some use sweaters as well

The many hairstyles of Jared Leto through the years
xvideos Starting with a small segment of summer products

Quick and Easy Breakfast Treats
fluoshoes further the type of download of vol

Amazon’s Zappos Acquisition Makes Good Stategic Sense
citybbq 5 vampire cinema you haven’t observed

Crocs’ Earnings May Be Stepping Out Of Fashion
top1xxx now I see them in every disc I watch

Check Also

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết Phục” tại Hồ Chí Minh tháng 10

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và ...